Geschiedenis en organisatie

Geschiedenis 

 

Van kerk in de jaren 50… 

In de vijftiger jaren bleek de Maria Magdalena kerk te klein voor de parochiegemeenschap van Rijen. Daarom werd de parochie in tweeën verdeeld en werd er een nieuwe, moderne kerk bijgebouwd: de Maria Boodschapkerk.  Architect H.M. Koldewey tekende voor het ontwerp in naoorlogs modernisme. In 1963 werd de kerk ingewijd. 

…naar sociaal cultureel centrum… 

In 1996 is het kerkgebouw verbouwd tot een multifunctioneel sociaal cultureel centrum. De gemeente nodigde vele verenigingen en organisaties uit Rijen uit om hun activiteiten bij ‘De Boodschap’ te ontplooien. 

…naar een ondernemende, multifunctionele organisatie in het hart van de samenleving 

Tegenwoordig biedt Cultureel Centrum de Boodschap onderdak aan vele organisaties in en om de gemeente. In 2010 onderging het pand een moderniseringsronde en werd er een patio aangelegd op de binnenplaats bij de Pastorie. 

Na een intensieve samenwerking besloten de organisaties van CC de Schakel in Gilze en CC de Boodschap begin 2014 te fuseren. Sindsdien behoren zij beide tot de Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR). In de zomer van 2021 is zijn de bibliotheek en entree van CC de Boodschap verbouwd tot de moderne, lichte en open ruimte die het nu is. 

 

Over CCGR

 

Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) wil de thuisbasis zijn voor het culturele en sociale leven in de gemeente Gilze en Rijen. 

Dit doen wij door: 

Verzorging van ‘huisvesting’ (ruimtes) voor allerlei aanbieders van vrijetijdsbesteding in Cultureel Centrum de Schakel in Gilze en Cultureel Centrum de Boodschap in Rijen; het aanbieden van een theater- en filmprogramma; organiseren van allerlei activiteiten op cultureel-maatschappelijke gebied; (ver)binden van organisaties met soortgelijke doelstellingen als de onze door het opzetten van diverse maatschappelijke projecten; stimuleren van positieve ontwikkelingen op het gebied van cultuur, kunst en sociale activiteiten. 

 

Zusterorganisaties

 

Stichting CCGR valt onder de koepelstichting SCMO samen met: 

Stichting Cultuurplaats: het platform binnen Gilze en Rijen voor kunst- en cultuureducatie: op school, na school en in de vrije tijd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jong en oud laagdrempelig kan deelnemen aan kunst en cultuur.

Stichting VIPvoorElkaar: de schakel zijn tussen en het samenbrengen van vrijwilligers, particuliere hulpvragers en organisaties binnen gemeente Gilze en Rijen, dat is wat Stichting VIPvoorElkaar doet! VIPvoorElkaar heeft als hoofddoel om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Het online platform, vipvoorelkaar.nl, is hiervoor het belangrijkste instrument.

 

Werkgroepen:

Repair Café Gilze en Rijen. In samenwerking met VIPvoorElkaar: gratis kleine reparaties en advies.

Exposities i.s.m. Cultuurplaats: Exposities van lokale beeldende kunst in het gebouw van De Boodschap.