Stichting SCMO

Stichting CCGR is een dochterorganisatie van koepelstichting SCMO (Stichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke organisaties)
Stichting SCMO wordt bestuurd door directeur-bestuurder Ingrid Langen en onderschrijft de Governance Code Sociaal Werk.

De Raad van Toezicht (RvT) ziet hier op toe

Onder Stichting SCMO vallen tevens de dochterorganisaties Stg. Cultuurplaats voor cultuureducatie en Stg. VIP voor elkaar (Vrijwilligersinformatiepunt).

Bekijk hier meer informatie over de Raad van Toezicht:

Profiel Stichting SCMO

Profiel Lid Raad van Toezicht