Stichting SCMO

Stichting CCGR is een dochterorganisatie van koepelstichting SCMO (Stichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke organisaties).
Stichting SCMO wordt bestuurd door directeur-bestuurder Ingrid Langen en onderschrijft de Governance Code Sociaal Werk.

De Raad van Toezicht (RvT) ziet hier op toe. Deze bestaat uit Rien Frankenhuis, Mike Klaassen, Henk van Gils en Francisco Steenbakkers.

Onder Stichting SCMO vallen tevens de dochterorganisaties Stichting Cultuurplaats voor cultuureducatie en Stichting VIPvoorelkaar (Vrijwilligersinformatiepunt).

Bekijk hier meer informatie over de Raad van Toezicht:

Profiel Stichting SCMO

Profiel Lid Raad van Toezicht

Even voorstellen

Rien Frankenhuis, voorzitter Raad van Toezicht, Huisarts/SCEN-arts en arts Palliatieve Zorg.

Zowel persoonlijk als professioneel voel ik mij maatschappelijk betrokken en ook op cultureel terrein ben ik actief (fanatiek hobby violist). Daarom voel ik mij zo betrokken bij de Stichting SCMO en de daaronder vallende stichtingen, omdat die zich zo inzetten op deze terreinen en dan natuurlijk speciaal in Gilze Rijen en de ABC gemeenten.

Onze Raad van Toezicht is onlangs door alle Stichtingen bijgepraat en het enthousiasme spatte ervan af. Het is ze gelukt hun enthousiasme op ons over te brengen en we gaan ons daarvoor ten volle inzetten.

Henk van Gils

In mijn werk als HR-professional binnen verschillende bedrijven ben ik betrokken bij onderwerpen als culturele diversiteit, duurzaamheid en ontwikkeling van medewerkers. Cultuur binnen een bedrijf is sterker dan de structuur van een bedrijf. Cultuur is dan ook bepalend voor een bedrijf maar ook voor onze maatschappij en dat maakt dat ik trots ben op het feit dat ik als lid van de Raad van Toezicht een bijdrage mag leveren aan SMCO.

Mike Klaassen, Strategisch Adviseur Transformatie en Innovatie

Cultuur is een gegeven in ieders leven. Niet iedereen realiseert zich dat altijd. Iedereen een kans geven om cultuur te maken en te beleven is een nobel streven dat evenmin niet altijd goed belicht is. Ik streef naar een maatschappelijke bijdrage door Stichting SCMO en al haar ondernemingen die dat uitvergroot op organische en betrokken wijze. Kansen bieden, mogelijk maken en meerwaarde creëren als volwaardig onderdeel van de gemeenschap.

Francisco Steenbakkers, Psychotherapeut, Bestuurslid NVP en Onderzoeker bij Tilburg University.

Vanuit mijn werk in de geestelijke gezondheidszorg merk ik op dagelijkse basis hoe belangrijk het is voor mensen om een zinvol bestaan te hebben. Sommigen hebben vooral behoefte aan praktische ondersteuning, waar weer anderen vooral een plek nodig hebben waar ze bij kunnen horen en van betekenis kunnen zijn. Daarbij draagt sociale verbondenheid bij aan het kunnen omgaan met problemen. In een mooi woord noemen we dat ook veerkracht; het vermogen om niet alleen problemen te kunnen voorkomen, maar ook met ze mee te kunnen bewegen en er een andere draai aan te kunnen geven.

Het is om bovengenoemde sociaal-maatschappelijke redenen dat ik stichting SCMO en de onderliggende stichtingen een warm hart toedraag. Zij dragen ieder op zich bij aan aspecten van het bevorderen van verbondenheid, veerkracht en er liggen kansen voor preventie. Zij staan met beide benen in de gemeenschap. Dit is een gemeenschap waar ik 5 jaar met veel plezier heb gewoond en heb genoten van gemoedelijkheid en warmte.

Rien Frankenhuis
Rien Frankenhuis
Henk van Gils
Henk van Gils
Mike Klaassen
Mike Klaassen