Geschiedenis en organisatie

GESCHIEDENIS

In 1921 stond er op het terrein van CC de Schakel een patronaatsgebouw voor activiteiten van het jongenspatronaat, diverse clubs en vele verenigingen. In de oorlog werd het gebouw geconfisqueerd door de Duitsers om militairen voor het vliegveld te huisvesten. Maar in mei 1945 kreeg het kerkbestuur de beschikking over het gebouw terug.

Tussen 1958 en 1972 werd het patronaatsgebouw verbouwd en wisselde enkele keren van bestuur. Een nieuwe functie van het gebouw, naast de vele verenigings- en toneelactiviteiten, was die van bioscoop.

In 1972 nam Stichting SKW-Gilze het bestuur van het gebouw over en noemden het gebouw De Schakel. Vanaf 1982 is het gebouw nog enkele keren uitgebreid om alle activiteiten te kunnen herbergen. Tot in 2005 werd besloten om het perceel van De Schakel uit te breiden en een groot deel van de omringende bouw en het patronaatsgebouw gesloopt om ruimte te creëren. Ze renoveerden de grote zaal en bouwden een nieuw gebouw aan.

Op 18 april 2008 is het gebouw officieel in gebruik genomen. Een moderne, multifunctionele accommodatie voor theatervoorstellingen, verenigingsactiviteiten en huisvesting van welzijnsorganisaties.

Na een intensieve samenwerking besloten de organisaties van CC de Schakel in Gilze en CC de Boodschap begin 2014 te fuseren. Sindsdien behoren zij beide tot de Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR).

 

Over CCGR

 

Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) wil de thuisbasis zijn voor het culturele en sociale leven in de gemeente Gilze en Rijen.

Dit doen wij door:

Verzorging van ‘huisvesting’ (ruimtes) voor allerlei aanbieders van vrijetijdsbesteding.
Het aanbieden van een theater- en filmprogramma.

Organiseren van allerlei activiteiten op cultureel-maatschappelijke gebied.
(Ver)binden van organisaties met soortgelijke doelstellingen als de onze door het opzetten van diverse maatschappelijke projecten.
Stimuleren van positieve ontwikkelingen op het gebied van cultuur, kunst en sociale activiteiten.

 

Zusterorganisaties

Stichting CCGR valt onder de koepelstichting SCMO samen met:

Stichting Cultuurplaats: het platform binnen Gilze en Rijen voor kunst- en cultuureducatie: op school, na school en in de vrije tijd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jong en oud laagdrempelig kan deelnemen aan kunst en cultuur.

Stichting VIPvoorelkaar: de schakel zijn tussen en het samenbrengen van vrijwilligers, particuliere hulpvragers en organisaties binnen gemeente Gilze en Rijen, dat is wat Stichting VIPVoorElkaar doet! VIPVoorElkaar heeft als hoofddoel om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Het online platform, vipvoorelkaar.nl, is hiervoor het belangrijkste instrument.

 

Werkgroepen:

Repair Café Gilze en Rijen. In samenwerking met VIPvoorelkaar: gratis kleine reparaties en advies.

Expo Gilze: Exposities van lokale beeldende kunst in het gebouw van CC de Schakel.