Bezoekersvoorwaarden & Privacy Statement

Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) hanteert de algemene bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburgen- en Concertgebouwdirecties (VSCD).
Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij info@ccgr.nl of hier als pdf te downloaden.

PRIVACY STATEMENT

Stichting CCGR respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens vinden wij een belangrijke zaak. Gegevens die door onze gasten aan ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn uw naam, geslacht, uw NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats), uw telefoonnummer en uw e-mailadres. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op beveiligde servers. U kunt zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage en verzet.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Stichting CCGR verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Stichting CCGR kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Stichting CCGR afnemen, van bezoekers van de Stichting CCGR website en van abonnees op de Stichting CCGR nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: “gast(en)”) voor de volgende doeleinden:
• om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
• voor direct marketing activiteiten van Stichting CCGR, in het bijzonder om de gast te kunnen informeren over Stichting CCGR, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
• om de nieuwsbrief van Stichting CCGR toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
• voor interne statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
• om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Stichting CCGR van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-MAIL

Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van Stichting CCGR en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail (via een nieuwsbrief) informatie van Stichting CCGR wilt ontvangen over Stichting CCGR, de voorstellingen waarvoor Stichting CCGR kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van Stichting CCGR. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van Stichting CCGR geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd, cast-wissel, afgelasting etc.).

AFMELDEN NIEUWSBRIEF

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden, wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat Stichting CCGR gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. Als dat niet lukt, kunt u een e-mail naar info@ccgr.nl sturen.

BEWAREN GEGEVENS

Stichting CCGR respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Dit geldt ook voor het kaartverkoopsysteem op onze website van LVP. We bewaren deze gegevens slechts voor interne statistische doeleinden. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de daaraan in wet- en regelgeving gestelde eisen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEVEILIGING

Stichting CCGR heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

COOKIES

Stichting CCGR maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. De website www.ccgr.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en de bezoekersaantallen te monitoren d.m.v. Google Analytics. Stichting CCGR gebruikt deze data alleen geanonimiseerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.

FOTOGRAFIE

Bij de diverse evenementen die bij Culturele Centra Gilze en Rijen worden georganiseerd, kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Wanneer u deze evenementen bezoekt, geeft u de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar u op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf.

CONTACT

Voor vragen over het privacy beleid van Stichting CCGR en in verband met de verwerking door Stichting CCGR van uw gegevens, kunt u zich richten tot:

Stichting CCGR
Afdeling marketing
Nassaulaan 62-64
5121 BC RIJEN

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

COPYRIGHTS

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Stichting CCGR. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audiovisuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Stichting CCGR worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting CCGR. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

De foto op de home pagina van Cultureel Centrum de Boodschap is gemaakt door Henk Jan Zandvliet. De foto op de home pagina van Cultureel Centrum de Schakel is gemaakt door Jeroen van Nunen.

MERKRECHTEN

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Stichting CCGR, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting CCGR.

WIJZIGEN STATEMENT

Dit privacy statement kan door Stichting CCGR worden aangepast zonder dat de gast daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Stichting CCGR.

Stichting CCGR
Nassaulaan 62-64
5121 BC RIJEN

Dit privacy beleid en de algemene voorwaarden van Stichting CCGR zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Rijen, 28 mei 2020