Het Gils Meezingkoor

Het Gils Meezingkoor

Het Gils Meezingkoor is opgericht 13 september 2004. Momenteel bestaat het koor uit ongeveer 50 leden. We repeteren op maandagavond in de oneven weken van 19.45 uur tot 22.00 uur in cultureel centrum De Schakel.

Ons repertoire is Nederlandstalig en heel divers. We treden op bij evenementen, in verzorgingshuizen en op verzoek zelfs bij diensten in de kerk. Vind je het leuk om te zingen en heb je interesse om je aan te sluiten bij ons koor…. kom dan gerust eens luisteren tijdens een van onze repetities.

Je bent van harte welkom !!!

Voor informatie kun je terecht op onze site: www.gilsmeezingkoor.nl