Hulpcentrale Gilze-Hulten

Hulpcentrale Gilze-Hulten

Hulpcentrale Gilze-Hulten verleent hulp in de meest ruime zin. Vaak aan vaak ouderen, die onverhoopt geholpen moeten worden. Bijvoorbeeld begeleiding van mensen naar ziekenhuizen in de regio of hulp bij een bezoek aan de huisarts, fysio of kapper.

Op initiatief van de Regionale Stichting Bejaardenwerk konden vanaf 1 november 1978 inwoners van Gilze en Hulten voor het eerst bepaalde soorten van hulp inroepen via het telefoonnummer van de Hulpcentrale Gilze-Hulten.

3x per week is er een telefonisch spreekuur en wel op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 10.00 tot 10.30 uur.

Het telefoonnummer is 0161-452586. Er kan veel, maar we zijn geen klusbedrijf. In zeer dringende gevallen kunt u buiten bovengenoemde spreekuren bellen naar: Mevrouw Annet Voermans, telefoon 06-10 67 83 64.