Peuterspeelzaal Pinokkio

Peuterspeelzaal Pinokkio

Peuterspeelzaal Pinokkio is dé plek waar jonge kinderen spelenderwijs leeftijdgenootjes ontmoeten, plezier maken en leren. Op alle gebieden die voor een jong kind in ontwikkeling belangrijk zijn. Dat ‘spelend leren’ gebeurt met behulp van uitgekiend spel en speelmateriaal, dat de verschillende ontwikkelingsgebieden van de peuters stimuleert. De pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal weten door hun ruime ervaring en hun opleidingen precies hoe ze de peuters kunnen begeleiden. Ze bewaken dat het spel goed aansluit bij het ontwikkelstadium waarin het kind verkeert.

Een van de doorslaggevende redenen om een kind naar een peuterspeelzaal te brengen is vooral voor de sociale ontwikkeling die de peuterspeelzaal biedt. De omgang met leeftijdgenootjes, het leren delen en de mogelijkheden voor spel en ontmoeting ervaren de ouders als zeer belangrijk. Het belang van ‘spelend leren’ staat voorop en daarmee is de peuterspeelzaal een belangrijke opstap naar de basisschool. Uit onderzoek is gebleken dat peuters die naar de peuterspeelzaal zijn geweest vaak een makkelijkere start op de basisschool hebben.

Maar de peuterspeelzaal is vooral een leuke en veilige plek waar peuters veel plezier hebben en graag naar toe gaan. U geeft uw kind iets mee voor de toekomst en daarmee is de peuterspeelzaal een geweldig cadeautje voor uw kind. In deze tijd van financiële druk kan het voor sommige ouders erg lastig zijn om hun peuter dit cadeautje te kunnen geven. Soms kan de gemeente daarin iets voor ouders betekenen. Peuterspeelzaal Pinokkio maakt onderdeel uit van Stichting Muzerij.

Meer info: www.muzerij.nl