ANBI

Stichting CCGR heeft de status van ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

 

Naam van de instelling: Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR)

Nummer Kamer van Koophandel: 41098464

Post-of bezoekadres: Nassaulaan 62-64, 5121 BC RIJEN

Telefoon: 0161-224314

emailadres: info@ccgr.nl

website: www.ccgr.nl

RSIN nummer: 805352880

Standaardformulier belastingdienst: klik hier voor het ingevulde formulier

 

Actief in sector: overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.

Aantal medewerkers: 13,2 FTE

Aantal vrijwilligers: 25

Statutair bestuurder van de instelling: I.A.P.C. Langen-de Kanter (eenhoofdig bestuur)

 

Doelgroepen: algemeen publiek, gemeenschappen, jongeren, kinderen, mensen met een beperking, minderheden, overig

Statutaire doelstelling: het in stand houden, beheren en exploiteren van de culturele centra De Boodschap en De Schakel, zodanig dat de centra gebruikt kunnen worden voor culturele activiteiten in brede zin, door en voor alle bevolkingsgroepen in Gilze en Rijen, zie beleidsplan

Inkomsten worden verkregen uit gemeentesubsidie, opbrengsten verhuur en bar en derdengelden van fondsen

Beloningsbeleid: iedereen wordt verloond in de CAO Sociaal Werk

Jaarrekening CCGR 2021