Aangepast logo Cultuurplaats

Aangepast logo Cultuurplaats

Cultuurplaats heeft het onderschrift van haar logo aangepast. Want naast op school, na school en in de vrijetijd wordt het werkgebied nu met het sociaal domein erbij steeds groter. En aangezien je alle activiteiten kunt scharen onder cultuureducatie en -participatie, staat voortaan deze tekst onder het logo. Het aangepaste logo wordt stapsgewijs doorgevoerd.

Spread the love